Filipino Proverbs

Filipino proverbs (Salawikain) are saying pass from one generation to another, when, how and who started it, nobody can tell. It teaches lesson derived from practical wisdom learned from everyday experiences and keen observation of life. Fi…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Pag-ibig at Pagliligawan

Isang tradisyunal o nakagawiang kultura ang panliligaw ng isang lalaki  upang maipahayag niya ang kanyang damdamin para sa babaeng kanyang iniibig.  Isa itong paraan ng panunuyo bago humantong sa kasunduan ng pag-iisang dibdib at kasal. Datap…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Karunungan at Pag-aaral

Para sa ating mga Pilipino, ang edukasyon o pag-aral ay napakahalaga, hangad ng bawat magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak. Dahil dito maraming ginintuan paala-ala sa atin, upang matupad ang ating mithiin,  basahin ang ilang sala…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Pagkakaisa at Pagtutulungan

Ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa pag-unlad ng ekonomya ng ating bansa, ng ating barangay, ang paglilinis ng ating kapaligiran   ay bahagi  na ng pagiging mabuting mamamayan. Tayo ay isang grupo, isang lipi na dapat magtulungan upang …
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Pera at Pag-iimpok

Ang pag-iimpok ay isang paraan upang ang isang tao ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung nais mong mag-impok, kailangan mo ng disiplina sa paghawak o pag gastos ng pera.  Ang mga sumusunod na salawikain ay mga paalala at obserbasyon  …
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Pamilya

Ang pamilya ay isang importanteng bahagi ng ating lipunan, dito nabubuo ang mga bagay na mahalaga sa atin, ang ating ambisyon at mga pangarap.  Huwag nating ipagbale-wala ang mga miyembro ng ating  pamilya, mahalin natin sila.  Narito ang m…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Katapangan at Kagitingan

Maraming pagkakataon na maaring sukatin ang katapangan at kagitingan ng isang tao.  Ang katapangan ay ang kakayahan ng isang tao na harapin ang takot, panganib at kawalan ng katiyakan. Hindi mo kailangan maging pisikal na malakas upang ikaw…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Kaibigan

Mga salawikain na nagbibgay payo at paala-ala sa atin,  tungkol sa pagpili ng kaibigan at kahalagahan ng pagiging mabuting kaibigan.  1.  Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan. 2.  Ang tao kapag mayaman, marami ang kaibigan. 3.  Ang tuna…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Kabutihan at Kagandahang-asal

Ang kabutihang loob ay ang pag-alam ng pangangailangan sa kapaligiran at ang pag-alala sa  pangangailangan ng iba.  Ito ay maaring isang simpleng pag-ngiti upang magpasalamat, pag-papalakas ng loob sa isang may karamdaman  o  kaya ay papuring…
Continue Reading...

Salawikain tungkol sa Pagtitiis at Pag-asa

Ang pagsubok sa buhay ay di sapat upang tayo ay mawalan ng pag-asa,  maraming mga tao na dumaan sa maraming problema at pag-subok. Ang iba  ay sumusuko agad, ngunit marami ang nagtitiyaga at umaasa  na malalampasan ang mga problema. Dapat tan…
Continue Reading...

Halimbawa ng Salawikain - Series 5

1.  Ang bungang hinog sa sanga matamis ang lasa, ang bungang hinog sa pilit kung kainin ay mapait. 2.  Ang taong, walang kibo, nasa loob ang kulo.  3.  Ako ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, saka nang maluto'y iba ang kumain. 4.  Bato…
Continue Reading...

Halimbawa ng Salawikain - Series 4

1.  Tikatik man kung panay ang ulan, malalim mang ilog ay mapapaapaw.  2.  Kung sino ang pumutak ay siyang nanganak. 3.  Kung ano ang sukat ng ohales iyon ding ang laki ng butones. 4.  Kung saan ang hilig duon mabubuwal. 5.  Kung sino ang masa…
Continue Reading...

Halimbawa ng Salawikain - Series 3

1.  Kapag ang ilog ay matahimik, asahan mo at malalim, kapag ang ilog ay maingay, asahn mo at mababaw. 2.  Ano man ang gawa at dali-dali ay hindi iigi ang pagkakayari. 3.  Ang langaw na dumapo sa kalabaw, mataas pa sa kalabaw ang pakiramdam. …
Continue Reading...

Halimbawa ng Salawikain - Series 2

1.  Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.  2.  Araw mo ngayon at sikat, ang iba nama`y bukas. 3.  Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. 4.  Ang taong nagigipit, kahit sa patalim ay kumakapit. 5.  Ang tunay mong pagkatao, nakikilal…
Continue Reading...

Halimbawa ng Salawikain - Series 1

1.  Ang anumang kasulatan dapat ay lalagdaan. 2.  Ang kalusugan ay kayamanan.  3.  Ano man ang gagawin, makapitong iisipin 4.  Ano man ang kanin, kung sa apoy luto, kung di palamigin ay nakapapaso. 5.  Ang iyong kakainin, sa iyong pawis mangga…
Continue Reading...