Study anytime, anywhere. Resources for students and families.

Tuesday, September 24, 2019

Bakit maraming isla sa Pilipinas?


Noong bata pa ang daigdig, ang Pilipinas ay buo, mahaba at makitid na lupalop. Sa hilaga ay nakatira ang mag-asawang Angalo at Angarab. Sila'y nabubuhay sa panlilimot ng kabibi.

Isang araw ang mag-asawa'y nanguha ng kabibi sa tabing-dagat. Malayo na ang kanilang nalalakad subalit wala pa silang nakitang kabibi kahit isa. Si Angalo ay nagpalaot nang kaunti.

May natisod siyang bagay sa ilalim ng tubig. Yumuko siya at ito ay kinuha. Isang malaking kabibi ang bumulaga sa kanyang paningin.

Binuksan niya ang kabibi at gayon na lamang ang kanyang pagtataka nang makita ang isang bilog na bungang makinang.

"Tingnan mo Angarab, ano kaya ito?" at itinaas ang maliit at maniningning na bato.

"Iya'y perlas! ang sigaw ng asawa, sa kabila ng kanyang pagkamangha. "Manguha tayo ng marami!" Mahabang oras na sila'y nalimot ng malalaking kabibi sa bandang malalim ng dagat. Isa-isa nilang tinanggal ang mga perlas sa kabibi at maingat na binalot sa malambot na balat ng kahoy.

Nang sila'y pauwi mula sa hilaga nagsimula ang kanilang away. Iginiit ng isa't isa na malaki ang bahagi na dapat mapasakanya tungkol sa mga perlas na natipon.

"Malaki ang aking bahagi! ako ang unang nakatuklas ng perlas."

"Hoy, mahiya ka! Marami ang napanguha ko kaysa iyo. Kaya malaki ang aking kabahagi!"
Sila'y nagsumbatan at nagtungayawan. Kapwa sila nagtatadyak sa galit.

Ang sigaw at ingay ng tadyak ay dumagondong hanggang sa malayo kaya ang mga bundok ay nanga-tibag at ang lupa ay gumiwang, nag-kalungga at nagkabitak.

Bukod sa sigawan at tadyakan, sila'y nagsabuyan pa ng putik at bato. Ang mga bato at buhangin ay nag liparan sa iba't ibang dako. Ang lupang kanilang kinatatayuan dahil sa away ay nagkahiwa-hiwalay. Ang malapad na lupa sa hilaga ay naging Luzon; ang nasa timog ay naging Mindanao. Ang mga batumbuhay na tumilamsik sa iba't ibang dako ay naging bahagi ng Bisayas.

Dahil dito kaya ang kapuluan ngayon ay nababahagi sa libu-libong isla, malaki at munti.


Share:

0 comments:

Post a Comment

Luzon

Luzon

Manila

Manila

Philippine Dance

Philippine Dance

Obando Dance

Obando Dance

Florante at Laura

Popular Posts

Blog Archive

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © My Philippines | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com