Study anytime, anywhere. Resources for students and families.

Wednesday, January 29, 2020

Alamat ng Bulkang Mayon


Noong unang panahon, sa kaharian ng Albay ay may isang makapangyarihang Rajah. Siya ay may anak na kaakit-akit na ang palayaw sa kanya ng mga tao ay Daragang Magayon na ang kahuluga'y "Magandang Dalaga".

Maraming naakit sa kanyang taglay na kagandahan kaya di mabilang na mga datu at mga dinoong tanyag nag nag-alaysa kanyang ng pagmamahal. Ang isa sa mga nanligaw ay si Kauen, anak ng mayamang Rajah sa kanugnog na kaharian. Naghandog ng mahalagang hiyas at ginto ang binata subalit tumanggi sa regalo ang dalaga. Si Kauen ay nabigo subalit nag yabang pa na ang dalaga ay magiging kanya pagdating ng araw.

Mula sa malayong Katagalugan narinig ni Gat Malaya ang nabalitang kagandahan ni Daragang Magayon. Maramisiyang mga pagkakataong makaniig ang paraluman subalit nagkaroon ng mga sagabal. Minsan malapit sa munting ilog, nakita ang dalagang namumupol ng mga bulaklak. Kinamaya-maya'y ang binibini'y nagtampisaw sa batis. Ang binata'y nagparinig ng himig ng masayang awit upang matawag ang kaniyang pansin. Nag katitigan sila at ang binata'y nginitian.


Nabuhayan ng loob ang Prinsiping Tagalog at ito'y nagsalita, "Magandang Mutya, mula ako sa malayo upang ikaw ay sadyain at makita ang tangi mong kariktan!"

"Sino ka? Hindi kita kilala! Isa kang pangahas!"
"Ako'y si Gat Malaya, galing sa kahariang malapit dito. Bigyan mo ako ng isang bulaklak at ako'y masisiyahan na!"

Bantulot na inihagis ng dalaga ang bulaklak. Dumapo sa mga palad ng binata at ito'y kagyat na idinampi sa kaliwang dibdib.

"Maaring bang kita'y makitang muli?"
At nagsimula ang maraming tipanan ng dalawa sa makasaysayang batis.

"Isang araw," mungkahi ng lalaki, "kita'y iniibig. Tayo'y pakasal!" Ngunit ang Rajah? ang aking ama?" may alinlangang paliwanag. Dapat niyang malaman."
"Huwag kang mag-alala! Hihingin ko ang kamay mo sa kanya!" Pumayag and Rajah. Ang batang prinsipe ay kanyang nagustuhan pagkat magalang at nakakahalina kung kumilos. Itinakda ng Rajah ang kasal sa pagbibilog ng buwan, matapos ang anihan.

Nagpaalam si Gat Malaya upang ipabatid sa kangyan magulang ang itinakdang kasalan. Kakaunin niya ang ama't ina ta silang tatlo ay babalik sa Albay.

Nabalitaan ni Kauen (nabigong manliligaw ng dalaga0 ang napabalitang pag-iisang dibdib. Kanyang sinamantala ang pagkakataong wala si Gat Malaya. Pinuntahan niya si Daragang Magayon. Matigas ang pagtanggi ng dalaga sa kabila ng mga pagbabala, "kung hindi kita makamtan, walang magkakamit sa iyo sinuman!"

Ang prinses ay natakot dahil sa pagbabala sa buhay niya at sa kanyang ama. Siya'y sumagot, " Ako'y magiging iyo kung si Gat Malaya ay hindi bumalik!" Nagtutumulin ang mga araw at mga linggo. Malapit na ang tag-ani ngugnit wala pa si Gat malaya. Hindi pa siya nagbabalik. Gabi-gabi ang dalaga'y nakaupo sa durungawan at anghihintay.

Nang dumating ang kabilugan ng buwan napilitan ng pakasal kay Kauen. Nagkaroon ng marangal na handaan, kainan at sayawan. 
Sa gitna ng kasayahan dumating si Gat Malaya kasama ang mga magulang.

"Ako'y naparito upang angkinin ang aking nobya!" sabi ni Gat Malaya.
"Hindi maari!" Tugon ni Kauen.

Nagkaroon ng sukatan ng lakas. Magugunita na si Gat Malaya ay subok sa espada subalit si Kauen ay malansi at mapaglalang.

Nang ihagis ni Kauen ang kanyang sibat, si Daragang Magayon ay tumakbo upang pumagitna at sawayain ang dalawa. Sa kasamaang palad, ang sibat ay tumama sa dibdib ng dalaga. Niyakap ni Malaya ito, ngunit pataksil na sinibt ng katunggali. Kapwa nalagutan ng hiniga ang magsing-irog.

Nagluksa ang Rajah at ang buong palasyo. Ipinag-utos niya na ang dalawa'y ilagak na magkasama sa isang hukay. Lumipas ang mga araw. Himala ng himala. Ang lupa sa puntod ng libingan ay tumaas hanggang sa ito'y maging bundok. Napakaganda nito at sa katagalan, ito ay tinawag na Bundok ng Mayon bilang ala-ala kay Daragang Magayon.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Luzon

Luzon

Manila

Manila

Philippine Dance

Philippine Dance

Obando Dance

Obando Dance

Florante at Laura

Popular Posts

Blog Archive

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © My Philippines | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com