Study anytime, anywhere. Resources for students and families.

Tuesday, January 28, 2020

Alamat ng Butiki

Noong unang panahon, ayon sa ating mga ninuno, ay mayroong magkasintahan na nag-iibigan, walang kasintamis ang kanilang pagmamahalan.

Minsan isang araw ay may ginagawang pagsubok ang dalaga sa katapatan ng binata. Dahil sa malaking pag-ibig nito sa dalaga ay tinanggap nito ang hamon. 

Kaagad na sinabi ng dalaga sa kasintahan na kailangan niya ang puso ng kanyang ina. Ito ang kahilingan ng dalaga at pag nagawa mo ito at magtagumpay ka ay aagad tayong magpapakasal.

Walang sabi-sabi na umalis ang binata patungo sa kanilang tahanan upang tuparin ang kahilingan ng dalaga. Naratnan nito ang ina nagpapahinga sa silid. Nanginginig na kinuha ang balaraw at dali-daling dinukot ang puso ng ina. Kaagad nitong kinuha ang puso ng ina at patungo na sana siya sa knaroroonan ng kasintahan. Ngunit sa pagmamadali nito ay nadupilas siya at ang hawak niyang puso ay biglang nahulog sa sahig.

Ang puso ay biglang nang-gusap "Bakit mo ginawa ito, anak. Bakit kailangan sundin ang nahihibang mong kasintahan? Gusto kong ipaalam sa iyo anak na ang isang ina na pinagkakautangan mo ng buhay pangalawa sa sa dakilang lumikha ay hindi mo na makikita kailan pa man at bakit ako pa na siya mong ina na nagmamahal din sa iyo ay labis kaysa iba?"

Nanangis ang binata at nagsisisi sa mga narinig niya. Nais niyang isauli ang puso ng ina, subalit huli na at wala nang magagawa. Dahil sa ginawa ng binata ito ay biglang pinarusahan at naging BUTIKI, na gumagapang sa mga kisame at sa mga haligi. Magmula noon siya at gapang ng gapang ito ay naging parusa sa isang anak na walang utang na loob sa kang pinanggalingan.Share:

0 comments:

Post a Comment

Luzon

Luzon

Manila

Manila

Philippine Dance

Philippine Dance

Obando Dance

Obando Dance

Florante at Laura

Popular Posts

Blog Archive

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © My Philippines | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com